Børnehypnose

Jeg tilbyder børnehypnose til børn i alle aldre. Det kan være at dit barn er:

 • for´ ked af det eller for´ vred
 • er bange for edderkopper, mørke eller at sove ude
 • tisser i sengen eller gør stort i bukserne
 • føler sorg efter dødsfald eller skilsmisse
 • har svært ved det i skolen pga. uro f.eks.
 • døjer med lavt selvværd/tror ikke på sig selv
 • urolig, angst, har fobier

Dette er bare nogle af de ting som hypnose hjælper effektivt imod.

Ring endelig til mig hvis du er i tvivl om, hvorvidt jeg vil kunne hjælpe dit barn på 2886 3308.

Børn i hypnose:  

Børn er yderst modtagelige overfor hypnose, og de har oftest kun brug for få gange hypnose a´ kort tid. Ved børn foregår hypnosen ved mig via leg, fortælling og igennem snak om deres interesser, hvor de hovedsageligt oplever hypnosen som en sjov, hyggelig og rar oplevelse. Det er meget vigtigt, at de oplever, at det er en god oplevelse, så de husker hypnosen og tiden sammen med mig som noget positivt og rart.

Jeg lægger i alle tilfælde meget vægt på at booste barnets selvbillede positivt, så det får rigtig meget godt med herfra, som det kan bruge i andre sammenhænge i dets liv. Barnet får også redskaber gennem og efter hypnosen, som det kan bruge fremover. Når redskaber gives gennem hypnosen, har det en meget større og mere positiv effekt på barnets fremtidige færden, end hvis det kun fortælles til det bevidste.

Jeg lægger stor vægt på, at barnet føler det super trygt og rart at være ved mig. Det er også vigtigt at barnet kan føle sig tryg ved, at de er sammen med mig alene den halve til hele time, hvor det er i hypnose ved mig. Det øger effekten af arbejdet, at kun barnet og jeg er der sammen i forhold til ro og koncentration fra både barnet og jeg. I nogle tilfælde kan vi aftale, at en forældre er med, det er dog vigtigt, at jeg har fuld fokus på barnet, og barnet på hypnosen.

Forældre skal vente i bilen eller gå en tur imens barnet er i hypnose, så det er vigtigt at barnet på forhånd ved dette. Så ringer jeg til jer, så snart i/du kan komme tilbage.

Jeg bruger tid på at tale med barn og forældre før og efter hypnosen, hvor vi blandt andet får talt om, hvad vi skal arbejde med. Der vil er også blive lidt hjemmearbejde til forældre og barn.

I er altid velkomne til at kontakte mig imellem sessionerne og efter endt forløb i forhold til spørgsmål eller lignende.

Det vigtigste er at barnet har lyst til hypnosen og at barnet er indforstået og har lyst til, at arbejde med emnet/”problemet”. Måske har barnet lidt andre ønsker omkring, hvad det gerne vil opnå i hypnosen end forældrene. Så det er vigtigt, at få set på hvad barnets behov og grænser er. Det er barnet der bestemmer, hvad der skal arbejdes med. Barnet vil ikke være modtagelig i hypnosen, hvis det ikke har lyst til den forandring, som man arbejder med. Alfa og omega i hypnose er, at man er motiveret for og ønsker forandringen. Og at man lytter til det der bliver sagt i hypnosen og arbejder med.

Måske ser barnet også nogle ting, som det mener, at forældrene skal arbejde med. Uanset hvad vil der altid være hjemmearbejde til forældrene i samarbejde med barnet. Ofte er forældre en del af ”problemet” i den struktur og samarbejde der er med barnet. Der vil fra mig ikke være nogle løftede pegefingre, kun en kærlig og løsningsorienteret tilgang.

Det er vigtigt at vide at vide at hypnose er ganske ufarligt og kun er en tilstand, hvor vi er mere fokuserede på det vi ønker at blive klogere på og ønsker at forandre. Hver dag udsætter forældre deres børn for hypnose. Alt hvad vi voksne mener og synes omkring ting, vil blive barnets virkelighed. Det vil sige at, hvis vi som voksne fortæller barnet om hvad vi frygter, vil barnet opleve det samme. Eller hvis vi siger til barnet: ”Ih ha!! Du kan aldrig falde i søvn!” - så vil denne overbevisning sætte sig i barnet. I stedet for at sige noget i stil med dette: ”Jeg er sikker på at du nok skal falde trygt i søvn i din dejlige seng, hvor du kan føle dig helt helt tryg og rolig.” Alt det vi siger og gør påvirker vores barn. Det er noget af det vi også taler om i dit barnes lille forløb.

 

Et forløb ser typisk sådan ud for børn mellem 0-5 år:

 1. Vi taler sammen over telefon/eller vi mødes hos mig(uden barnet,) hvor vi drøfter, hvad i som forældre oplever omkring jeres barn og hvad i ønsker hjælp til med jeres barn. Jeg vil bl.a. spørge ind til barnets interesser, da jeg bruger den viden til at fange barnets opmærksomhed, så barnet synes det er sjovt at være i hypnose hos mig.
 2. Vi mødes sammen med barnet hos mig, hvor vi taler sammen først alle sammen og derefter laver jeg en lille kort hypnose med barnet, max. en halv time, alt efter alder og koncentrationsevne. Hypnosen kan være helt ned til ti minutter for de mindste børn. Derefter taler vi kort om fremtidigt hjemmearbejde med barnet. Mor eller far er med i forbindelse med hypnosen, hvis det vurderes at det giver bedst tryghed for barnet. Barnet har i nogle tilfælde brug for at sidde ved en forældre imens eller at de er i lokalet.

Jeg vil i denne sessions sikre mig at barnet også har en interesse i hypnose og i at arbejde med det enme som mor og far synes.

 1. Vi mødes igen, hvis der vurdres at der er behov for det. En gang er oftest nok i denne alder.

Et forløb ser typisk sådan ud for børn mellem 6-12 år:

 1. Vi taler over telefon/eller vi mødes hos mig (uden barnet,) hvor vi drøfter, hvad i som forældre oplever omkring jeres barn og hvad i ønsker hjælp til med jeres barn. Jeg vil bl.a. spørge ind til barnets interesser, da jeg bruger den viden til at fange barnes opmærksomhed, så barnet synes det er sjovt og rart at være i hypnose hos mig.
 2. Vi mødes sammen med barnet hos mig, hvor vi taler sammen først alle og derefter taler jeg lidt alene med barnet imens forældrene venter i bilen. Derefter laver jeg hypnose med barnet en halv til en hel time alt efter alder og koncentrationsevne. Der tager jeg også udgangspunkt i de ønsker barnet har om positiv forandring. Derefter ringer vi til far og mor og vi tager en snak alle sammen omkring fremtidigt hjemmearbejde.
 3. Vi mødes igen og taler om hvordan det er gået og på samme måde laver hypnose igen, hvor jeg sammen med barnet opbygger alt det positive og nye. Hver gang giver jeg barnet redskaber gennem hypnosen til, at være mere rolig, stærk og klar til en ny og mere positiv hverdag(eller hvad barnet har behov for).
 4. I nogle tilfælde er der behov for at ses et par gange til, men børn er særdeles modtagelige for hypnose, så det er derfor ikke sikkert, at det bliver nødvendigt. Dette afhænger også meget at hvad barnet kommer med.

Et forløb ser typisk sådan ud for børn mellem 12-18 år:

 1. Her vil det være noget mere individuelt da det afhænger af alder, modenhed og koncentrationsevne. I nogen tilfælde vil det være på stort set samme måde som for de 6-12 årige, men er barnet moden nok til det vil jeg anbefale et 5-PATH forløb. Over 12 år vil jeg oftest anbefale 5-PATH. Kontakt mig endelig så giver jeg en vurdering på, hvad jeg anbefaler i forhold til dit barn. Læs mere om 5-PATH her på denne hjemmeside.

Kontakt mig endelig hvis du vil vide mere på 2886 3308 eller mariastarbaek@gmail.com